728 x 90

17 ژوئن,

پیام شیلا جکسون لی در همبستگی با گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس

-

شیلا جکسون لی
شیلا جکسون لی
شیلا جکسون لی، نماینده کنگره آمریکا:
من از آمریکا با شما صحبت می‌کنم به همه شما که جمع شده‌اید و اهمیت دموکراسی و آزادی را می‌فهمید به خواهرم مریم، به خواهرانم در اشرف به خواهرانم در ایران به خواهرانم در سراسر جهان که نیاز برای آزادی را در ایران می‌فهمند، (می‌گویم) من می‌آیم که به شما ملحق شوم و صدایم را بلند کنم و سپاسگزاری کنم از کسانی که به ایستادن برای دموکراسی و آزادی ادامه می‌دهند. در این ماه ژوئن، سال گذشته را یادآوری می‌کنم هنگامی که جوانان ایستادند و علیه کسانی که بیان و آزادی شما را مورد تهدید قرار دادند، سخن گفتند. درک شما از ارزش دموکراسی را تحسین می‌کنم.

من شما را در حالی که گوش می‌دهید تشویق می‌کنم که بر سر ارزشهایتان و دموکراسی و آزادی بایستید. من اعتقاد دارم که در این جنبش آزادی ما نوری را خواهیم دید و آن نور آزادی خواهد بود. کسانی که به ارزشهایشان وفادارند اینگونه بدون تسلیم شدن ادامه می‌دهند. من خواستار صلح برای ساکنان اشرف هستم. دولت عراق باید بفهمد آنها شایسته آزادی هستند. بنابر این ما به کارمان با یکدیگر ادامه خواهیم داد که به مقامات یادآوری کنیم آنها باید حفاظت شوند. شما در حالی جمع می‌شوید، که ارزشهای آزادی و دموکراسی و برابری یادآوری می‌شود و من می‌دانم که ما با یکدیگر به آن اهداف خواهیم رسید و مردم ایران آزاد خواهند شد.