728 x 90

-

اجساد اعدام شدگان هم‌چنان در سردخانه کهریزک نگهداری می‌شود

-

مادر فرزاد کمانگر معلم آزاده میهن
مادر فرزاد کمانگر معلم آزاده میهن
با گذشت بیش از دوهفته رژیم آخوندی پیکر 5 زندانی سیاسی اعدام شده را به خانواده‌های آنان تحویل نداده است و هم‌چنان پیکر آنان را در سردخانه کهریزک نگه‌داشته است.
طوبی کمانگر دختر عموی فرزاد کمانگر گفت: اجساد اعدام شدگان هم‌چنان در سردخانه کهریزک نگهداری می‌شود.

به‌رغم تمام تلاشهایی که مادر فرزاد کمانگر انجام داده، هنوز موفق نشده‌اند جنازه‌ها را حتی برای یک لحظه ببینند و مادران از بچه‌هایشان خداحافظی کنند زیرا رژیم جمهوری اسلامی از این موضوع وحشت دارد که اگر جنازه‌ها به کردستان برگردد با اعتراضات و تظاهرات بزرگی همراه شود، البته ممکن است این بچه‌ها را آن قدر شکنجه کرده باشند که جرأت نمی‌کنند برای یک لحظه به خانواده‌هایشان نشان دهند. فرزاد وقتی در زندان کرمانشاه بود تمام بدنش را له کرده بودند و شیرین علم هولی شش ماه تمام با وحشیانه‌ترین شیوه شکنجه شد.
دختر عموی فرزاد کمانگر افزود در سه دهه اخیر تاکنون ۱۹ تن از خویشاوندانم با نام خانوادگی کمانگر به دلیل فعالیتهای سیاسی کشته شده‌اند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1f1fbf98-ec5f-4bb1-82d6-7db31bb06632"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات