728 x 90

اعتراضات دانشجويي,

دانشجویان دانشگاه شیراز با مزدوران حراست درگیر شدند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شیراز- آرشیو
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شیراز- آرشیو
دانشجویان دانشگاه شیراز هفته گذشته با مأموران حراست درگیر شده و علیه آنها شعار دادند.
این درگیری زمانی آغاز شد که اداره راه رژیم بدون مجوز به حریم دانشگاه شیراز وارد شدند و قصد قطع درختان را داشتند که با اعتراض و دانشجویان مواجه گردیدند.
این مأموران به کمک مأموران حراست دانشگاه، دانشجویان معترض را وحشیانه مورد حمله قرار دادند و آنها را مجروح و مصدوم کردند به‌طوری که تعدادی از آنها به بیمارستان منتقل شدند.

دانشجویان در اعتراض به این اقدام سرکوبگرانه مزدوران حراست، دانشگاه را تعطیل کردند و دست به تجمع زدند. دانشجویان شعار می‌دادند، حراست حراست، خجالت خجالت

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات