728 x 90

-

زن ستیزی، همراه با دجالگری آمیخته به وقاحت

-

آخوند  جمعه بازار . صدیقی
آخوند جمعه بازار . صدیقی
آخوند صدیقی امام جمعه شماره موقت رژیم در تهران، با دجالگری آمیخته به وقاحت، وقوع زلزله و حوادث طبیعی را ناشی از ارتکاب گناه توسط مردم به ویژه زنان میهنمان دانست و گفت اگر زنان حجاب را رعایت کنند، ارتکاب گناه در جامعه کاهش پیدا می‌کند و کمتر دچار غضب خداوند می‌شویم.

آخوند صدیقی که افکار پوسیده و منحط نظام زن ستیز آخوندی را برملا می‌کرد، گفت: «بانوان ما باید بیشتر مسائل مربوط به حجاب را رعایت کنند چرا که بی‌حجابی‌ها در نهایت به گناهان کبیره تبدیل می‌شود و در این صورت است که غضب خداوند حاصل می‌شود».

امام جمعه جنایتکار رژیم در تهران با دجالگری افزود: «زلزله‌هایی که بر اثر گناه حاصل می‌شود راهی جز این ندارد که ما به یاد خدا باشیم و به دین پناه ببریم. ما باید برای مقابله با بلاها در پناه دین زندگی کنیم چرا که حتی اگر زلزله طبیعی در شهر تهران بیاید هیچ‌کس جز خداوند حریف این بلاها نخواهد بود».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ae16300e-b33e-4de1-bf45-21b9eace4ed9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات