728 x 90

اعمال تحريمات عليه رژيم,

از صدور ویزا برای ناقضین حقوق‌بشر در ایران جلوگیری کنید

-

دویچه وله
دویچه وله
دکتر فولکر پرتس، (Volker Perthes) رئیس بنیاد علوم و سیاست، که یکی از مهمترین مراکز اندیشه و پژوهش درآلمان است، با درج مقاله‌یی در روزنامه آلمانی هندلزبلات نوشت: تحریم هدفمند افراد ناقض حقوق‌بشر در ایران، با ندادن ویزا و بستن‌حسابهای آنان در بانکهای اروپایی، یکی از بهترین حربه‌ها برای اعمال فشار بر رژیم ایران است. وی بار دیگر از اتحادیه اروپا خواست تا فهرست اسامی کسانی را که مسئول نقض حقوق‌بشر در ایران هستند، منتشر کند و از صدور ویزا برای آنان خودداری ورزد.