728 x 90

22بهمن - فراخوان,

وحشتزدگی ننگین‌نامه کیهان، از خیزش عظیم 22بهمن

-

جوانان اشرف نشان در مقابل نیروهای سرکوبگر خامنه ای , سینه سپر میکنند
جوانان اشرف نشان در مقابل نیروهای سرکوبگر خامنه ای , سینه سپر میکنند
روزنامه حکومتی کیهان در یادداشت سیاسی خود با وحشتزدگی و نگرانی از قیام مردم در روز 22بهمن در حالیکه مردم را ضدانقلاب خطاب می‌کرد، نوشت: حوادث 8-7ماه اخیر عقبه ای20 بلکه 30ساله دارد، جریان ضدانقلاب ابتدا مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را خط زدند، سپس شعار جمهوری ایرانی سر دادند و سرانجام سراغ هجمه و هتاکی علیه امام خمینی و اصل ولایت‌فقیه رفتند. فردا- 22بهمن 88- است. استکبار زخم‌خورده دست و پا می‌زند، او مثل همیشه و هر ساله باید آخرین دست و پای خود را بزند تا مگر خدشه‌ای به گوشه‌ای از جشن بزرگ پیروزی وارد کند. مزدوران گروهک ها را فراخوان داده‌اند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/49417d85-647d-4484-a6b3-e4e4ce735bd4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات