728 x 90

-

تلویزیون ژاپن: رژیم ایران برای مرعوب کردن مردم، دست به اعدام می‌زند

-

قیام  عاشورا, آتشی بر بنیان رژیم یزیدی خامنه ای
قیام عاشورا, آتشی بر بنیان رژیم یزیدی خامنه ای
تلویزیون سراسری ژاپن و روزنامه پرتیژاژ این کشور، یومیوری خبر اعدام محمدرضا علی زمانی وآرش رحمانی پور را منعکس کردند.
تلویزیون سراسری ژاپن گفت: به نظر می‌رسد که دولت ایران برای ترساندن مردم و شرکت نکردن آنها در تظاهرات اعتراض آمیز، دست به اعدام این افراد زده است.
تلویزیون ژاپن افزود: معترضان در ایران برای روز 22بهمن تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده‌ای را برنامه‌ریزی کرده‌اند.

روزنامه یومیوری نیز نوشت: اعدام ناراضیان در ایران اعتراضهای مردمی را بیشتر خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که با این اعدامها شدت اعتراضهای در تظاهرات 22بهمن که توسط مخالفان رژیم برنامه‌ریزی شده، افزایش یابد.