728 x 90

-

تلویزیون ژاپن: رژیم ایران برای مرعوب کردن مردم، دست به اعدام می‌زند

-

قیام  عاشورا, آتشی بر بنیان رژیم یزیدی خامنه ای
قیام عاشورا, آتشی بر بنیان رژیم یزیدی خامنه ای
تلویزیون سراسری ژاپن و روزنامه پرتیژاژ این کشور، یومیوری خبر اعدام محمدرضا علی زمانی وآرش رحمانی پور را منعکس کردند.
تلویزیون سراسری ژاپن گفت: به نظر می‌رسد که دولت ایران برای ترساندن مردم و شرکت نکردن آنها در تظاهرات اعتراض آمیز، دست به اعدام این افراد زده است.
تلویزیون ژاپن افزود: معترضان در ایران برای روز 22بهمن تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده‌ای را برنامه‌ریزی کرده‌اند.

روزنامه یومیوری نیز نوشت: اعدام ناراضیان در ایران اعتراضهای مردمی را بیشتر خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که با این اعدامها شدت اعتراضهای در تظاهرات 22بهمن که توسط مخالفان رژیم برنامه‌ریزی شده، افزایش یابد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات