728 x 90

-

تاکنون 132نفر از زیر آوارهای هائیتی نجات پیدا کرده‌اند

-

زلزله هائیتی
زلزله هائیتی
چند ساعت قبل از این که دولت هائیتی پایان برنامه جستجو و نجات را اعلام کند، امدادگران دو نفر دیگر را از زیر آوار زنده خارج کردند. سازمان ملل اعلام کرد تاکنون 132نفر توسط تیمهای بین‌المللی از زیر آوار خارج شده‌اند. آخرین نفراتی که از زیر آوار خارج شده‌اند، یک جوان 22ساله و یک زن 84ساله بودند. گفته می‌شود که تا حدود 200هزار نفر در این زلزله کشته شده‌اند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a69d6865-b192-4a22-bceb-0d16a10944c4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات