728 x 90

يك پايه كردن رژيم ولايت,

میرحسین موسوی، بر ادامه تظاهرات ضدحکومتی تأکید می‌کند

-

میر حسین موسوی
میر حسین موسوی
موسوی بر ادامه تظاهرات ضدحکومتی تأکید کرد و خواهان توقف سرکوب تظاهر کنندگان گردید.
خبرگزاری فرانسه با مخابره این خبر افزود: خواسته مقابله‌جویانه موسوی بعد از هشدار شدید خامنه‌ای و متهم کردن آنها به مبارزه با رژیم اسلامی صادر شده است.
این خبرگزاری افزود: موسوی در سایت خود نوشته است، ”مردم حق سؤال کردن دارند و نباید با مردم با خشونت برخورد شود“ . وی افزود: ”بین ما هیچ‌کس نباید بهانه‌ای دست کسانی که علیه مردم هستند بدهند“ ، خبرگزاری فرانسه افزود: موسوی تحت فشار فزاینده‌یی قرار دارد، زیرا شعارها‌ئی که مطرح می‌شود نسبت به روزهای اول اعتراضها رادیکالتر شده‌اند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d301037a-647a-4985-8c72-ee9f9aa85016"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات