728 x 90

فراخوان به تظاهرات 16آذر,

فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران به‌مناسبت 16آذر «روزدانشجو» باشعار «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای»

-

فراخوان به خیزش عظیم 16 آذر با شعار مرگ بر خامنه ای...
فراخوان به خیزش عظیم 16 آذر با شعار مرگ بر خامنه ای...
به پاخیزیم و ایران را به عرصه فریاد آزادی تبدیل کنیم

هموطنان!
جوانان به‌پاخاسته ایران!
دانشجویان مبارز و مجاهد!
در آستانه 16آذر، روز دانشجو، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تمامی شهیدان دانشجو، که در مجاهدت و مقاومت برای سرنگونی دیکتاتوریهای شاه و شیخ و برقراری آزادی و حاکمیت مردم جان باخته‌اند درود می‌فرستد و دانشجویان، دانش آموزان و همه جوانان مجاهد و مبارز میهن را به یک هفته اعتراض و تظاهرات ضدحکومتی- از دهم تا شانزدهم آذر – فرا‌می‌خواند.
دانشجویان و جوانان مجاهد و مبارز ایران، از آغاز سال تحصیلی با آگاهی و اعتقاد به نقش اخص نسل آگاه و جوان کشور در تدوام و اعتلای قیام سراسری، دانشگاهها را به عرصه خروش وخیزش ضد دیکتاتوری تبدیل کردند و با اعتراضهای خاموشی ناپذیرشان، اقدامات سرکوبگرانه و تحمیلهای ارتجاعی خامنه‌ای و گماشته‌اش احمدی‌نژاد و دیگر کارگزاران حاکمیت پلید آخوندی برای ملوث کردن دانشگاهها را درهم شکستند و تلاشهای مذبوحانه آنها برای مهار و خاموش کردن جنبش دانشجویی را به ضد خود تبدیل کردند.
امروز از تهران و اصفهان و شیراز تا شهرهای شمال و جنوب میهن، از تبریز تا زاهدان و از مشهد تا اهواز، دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور، عرصه خیزشها و تظاهرات ضدحکومتی جوانان و دانشجویان آگاه و آزاده‌یی ست که یکصدا فریاد می‌زنند: «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» و «می‌جنگیم، می‌میریم، ایرانو پس می‌گیریم».
جوانان به‌پاخاسته ایران!
دانشجویان مبارز و مجاهد!
در تداوم قیام 13آبان که با تمرکز شعارها علیه ولی‌فقیه خون آشام ارتجاع و به زیرکشیدن و لگد کوب مظاهر حاکمیت پلید آخوندی، نقطه عطفی را در اعتلای ظفرنمون انقلاب دموکراتیک مردم ایران رقم زد، برای بزرگداشت 16آذربه‌پاخیزید. اراده خلل‌ناپذیر ملی را برای به زیرکشیدن تمامیت دیکتاتوری و استقرار آزادی و حاکمیت مردم با خروش «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «خامنه‌ای قاتل است، ولایتش باطل است» در همه جا طنین‌انداز کنید.
دانشگاهها و مراکز آموزشی را به عرصه پیکار خجسته آزادی تبدیل کنید.
نقشه‌ها و اقدامات رژیم برای مقابله با 16آذر، نظیر تعطیل دانشگاهها و سخنرانیهای فرمایشی را با اعتراض و آماده‌باش مستمر و با ارتباطات فعال و اطلاع رسانی گسترده خنثی کنید.
در تظاهرات برآزادی بلادرنگ دانشجویان و تمامی دستگیرشدگان قیام، تأکید کنید.
به حرکتهای اعتراضی خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی بپیوندید.
یاد شهیدان را گرامی بدارید و تصاویر منحوس ولی‌فقیه ارتجاع را با خروش «مرگ برخامنه‌ای» به زیر بکشید.

نصر من الله و فتح قریب – مرگ براین رژیم مردم فریب
ایران زمین به دست فرزندان رشید خود آزاد می‌شود


سازمان مجاهدین خلق ایران
اول آذرماه 1388