728 x 90

گروگانها,

رئیس شورای عشایر جنوب عراق: نخست وزیر باید خودش رسماًًًً فرمان آزادی 36نفری را که از قرارگاه اشرف دستگیر شده‌اند صادر کند

-

گروگانهای اشرف
گروگانهای اشرف
شیخ محمد البهادلی رئیس شورای عشایر جنوب عراق برای آزادی و سازندگی در مصاحبه با تلویزیون ملی ایران گفت «نخست وزیر باید خودش رسماًً فرمان آزادی 36نفری را که از قرارگاه اشرف دستگیر شده‌اند صادر کند» و «افرادی که تصمیم گرفتند 36 اسیر را به‌زور به بغداد منتقل کنند می‌خواهند با این کار رژیم ایران را راضی کنند. در صورتی که این افراد دستگیر شده آزاد نشوند شورای عشایر بیانیه رسمی خواهد داد و اقدام به برگزاری تظاهرات بزرگی در منطقه جنوب برای آزادی آنها خواهیم کرد».


من شیخ محمد البهادلی رئیس شورای عشایر برای آزادی وسازندگی در جنوب هستم. ما این عمل جنایتکارانه را که در اشرف واقع شده به‌شدت محکوم می‌کنیم و از حکومت عراق آقای نخست‌وزیر که مدعی حکومت قانون است می‌خواهیم که با عنوان رسمی‌اش فرمان آزادی 36نفر از قرارگاه اشرف را که دستگیر شده‌اند رسماًً صادر کند. افراد بدنامی که تصمیم گرفتند این افراد را به‌زور به بغداد منتقل کنند با این عملشان می‌خواهند رژیم ایران را راضی کنند و در صورتی که این افراد دستگیر شده آزاد نشوند شورای عشایر بیانیه رسمی خواهد داد و اقدام به تظاهرات بزرگی برای آزادی آنها در منطقه جنوب خواهیم کرد

شیخ محمد البهادلی که از شیوخ مهم در استان بصره و منطقه جنوبی عراق است تأکید کرد: دولت عراق اگر می‌گوید در کارش با عشایر جدی است باید آنها را آزاد کند. ما کارهایی را که شایسته عربیت ما نیست محکوم می‌کنیم این کارها با هویت عراقی و عربی ما همخوانی ندارد ما رابطه امان با قرارگاه اشرف رابطه با میهمان است که باید کرامت آنها را حفظ کرد نه اینکه برای پیاده کردن طرحهای رژیم ایران آنها را به‌زور آواره کنند.