728 x 90

تظاهرات گسترده مردم

کمیته حقوق‌بشر جنبش آزاد شیعه لبنان ،علیه سرکوب تظاهرات در ایران

-

یورش نیروی سرکوبگر به مردم در تظاهرات تهران
یورش نیروی سرکوبگر به مردم در تظاهرات تهران
کمیته حقوق‌بشر جنبش آزاد شیعه در لبنان، سرکوب وحشیانه تظاهر کنندگان ایرانی توسط رژیم آخوندی را محکوم کرد. این کمیته اعلام نمود: تصاویری که رسانه‌ها از ضرب و شتم شدید شهروندان و شکستن دست و استفاده از باتون و سایر وسائل سرکوب منتشر کرده‌اند، فاجعه‌بار است. این اقدامها برخورد این رژیم تروریست جنایتکار با سازمان مجاهدین خلق و اجرای احکام اعدام در مورد آنان و خانواده‌هایشان را به یاد ما می‌آورد. کمیته حقوق‌بشر جنبش آزاد شیعه در لبنان هم‌چنین فشارهای غیرانسانی برساکنان اشرف را محکوم کرد و آن را زمینه‌ساز یک فاجعه انسانی دانست و اعلام کرد: ما جامعه بین‌المللی و سازمانهای حقوق‌بشری را به پایان دادن به این جنایتها و حمایت از آزادی شهروندان ایرانی و محو کابوس خشونت و بازداشت خودسرانه و اعدام گسترده فرا می‌خوانیم.