728 x 90

-

درگیری مردم با نیروهای سرکوبگر انتظامی در منطقه پارک وی

-

درگیری جوانان با ماموران سرکوبگر - آرشیو
درگیری جوانان با ماموران سرکوبگر - آرشیو
مردم منطقه پارک وی و خیابانهای اطراف آن در تهران در اعتراض به اقدامهای سرکوبگرانه رژیم آخوندی با مزدوران بسیجی درگیر شدند. بنا‌به گزارشهای دریافتی بامداد امروز در زیر پل پارک وی و خیابانهای اطراف آن در تهران، مردم در اعتر اض به سیاستهای سرکوبگرانه پاسدار احمدی‌نژاد، شروع به دادن شعار کردند. مزدوران بسیجی برای سرکوب این حرکت اعتراضی وارد شدند و تدابیرامنیتی شدیدی در این منطقه برقرار کردند. نیروهای ضد شورش نیز وارد شدند و تمام خیابانهای اطراف و خود پل را تحت کنترل گرفته و راه‌های منتهی به زیر پل رابستند، در اثر این درگیری شماری از مردم معترض مجروح شدند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات