728 x 90

-

حمایت تلویحی ولی‌فقیه ارتجاع از پاسدار احمدی‌نژاد

-

--
--
تلویزیون الحره گفت: خامنه‌ای رهبر رژیم ایران به‌طور ضمنی از کاندیداتوری احمدی‌نژاد برای تصدی منصب ریاست جمهوری برای بار دوم حمایت کرد. این منبع افزود: خامنه‌ای در سخنرانی خود از مردم خواست تا به کسی رأی دهند که از شیوه زندگی ساده زیستانه‌ای برخوردار است. این اشاره‌یی روشن به احمدی‌نژاد است که خود را به این صورت جلوه داده است.