728 x 90

-

هرکسی که عراق را دوست دارد، از مجاهدین خلق حمایت می‌کند

-

صالح مطلک
صالح مطلک
دکتر صالح مطلک رهبر جبهه گفتگوی ملی عراق تصریح کرد هرکسی که عراق را دوست دارد و منافع آن را می‌خواهد و تحت تأثیر طرفهای خارجی نیست از مجاهدین خلق حمایت می‌کند. هر کسی که دست از حمایت میهمانانش که طی این مدت در این کشور بوده بردارد و علیه انسانهای مظلومی مانند مجاهدین خلق بایستد پرستیژ عراقی و عربیش را خدشه‌دار می‌کند اصول و اخلاقیاتش را خدشه‌دار می‌کند. من با مظلومین هستم.
دکتر صالح مطلک که با تلویزیون بغدادیه مصاحبه می‌کرد گفت: ما از خیلی پیش به اعراب هوشیاری دادیم که فکر نکنید بعد از عراق سالم می‌مانید به آنها گفتیم باید بجنبید زیرا که خطر در راه است. حال دارند این خطر را احساس می‌کنند و علنی می‌گویند زیرا که فهمیده‌اند که رژیم ایران در حال ایفای نقش است…
مجری تلویزیون بغدادیه پرسید: موضع ترکیبهای سیاسی عراق که به رژیم ایران نزدیک هستند چگونه است با عراق هستند یا با رژیم ایران؟
رهبر جبهه گفتگوی ملی عراق پاسخ داد: نمی‌توانی هم با رژیم ایران باشی و هم با عراق، یا باید با عراق باشی یا با ایران ولی اکثر آنها هنوز با رژیم ایران هستند زیرا عقیده دارند که قدرتشان در رابطه داشتن با رژیم ایران است.
مجری تلویزیون بغدادیه گفت: در رابطه با مجاهدین خلق، برخی دنبال اخراج مجاهدین خلق هستند که دکتر موفق‌الربیعی است و کسانی هستند که از آنها دفاع می‌کنند و تو به‌طور خاص، موفق‌الربیعی شاید در این رابطه مورد حمایت ایران باشد، چه کسی از شما در راستای بقای مجاهدین خلق حمایت می‌کند؟
دکتر صالح مطلک در پاسخ تأکید کرد: هر کسی که عراق را دوست دارد و هر کسی که منافع عراق را می‌خواهد و هر کسی که تحت تاثیر برنامه‌های خارجی قرار نمی‌گیرد از مجاهدین خلق حمایت می‌کند. رژیم ایران از سازمان بدر داشت استفاده می‌کرد سازمان بدر به‌عنوان یک کارت فشار مورد استفاده قرار می‌گرفت و امروز این سازمان بدر است که در عراق درحاکمیت است و می‌خواهد که مجاهدین خلق را از عراق دور کند، با چه پیشینه‌ای؟ منافع عراق در این رابطه چیست؟ این سؤال من است. آیا رژیم ایران شرش را از سرما کم کرده است؟ آیا رژیم ایران در امور عراق دخالت نمی‌کند؟
امروز این رژیم تنها عراق را نمی‌خواهد بلکه می‌خواهد همه منطقه را بگیرد. هر کسی که دست از حمایت از میهمانانش که طی این مدت در این کشور بوده بردارد و علیه انسانهای مظلومی مانند مجاهدین خلق بایستد پرستیژ عراقی و عربیش را خدشه‌دار می‌کند اصول و اخلاقیاتش را خدشه‌دار می‌کند. من با مظلومین هستم.
مجری تلویزیون بغدادیه از دکتر صالح مطلک پرسید: در رابطه با موضوعی می‌خواهم با صراحت بتو بگویم. خبرهایی درز کرده است که شاید در داخل ائتلاف متحد باشد که تو از مجاهدین خلق حدود پنج میلیون دلار پول گرفته‌ای تا اینکه از آنها دفاع کنی، نظرت چیست؟
رهبر جبهه گفتگوی ملی عراق پاسخ داد: اگر مجاهدین خلق پول داشتند و به حزب کمک می‌کردند تردید نمی‌کردم ولی جهت اطلاع، آنها در خیابانهای اروپا کمک مالی جمع‌آوری می‌کنند تا اینکه سازمانشان را تامین کنند تا اینکه زندگی کنند. آیا این معقول است که کمک مالی به جبهه گفتگو یا به صالح مطلک بدهند. این حرفها گزافه‌گویی است. من خوشحال هستم زیرا کسانی که چنین ادعایی را مطرح می‌کنند مطلقاً ایرادی علیه صالح مطلک پیدا نکردند، حال می‌خواهند این موضوع را مطرح کنند. ضمناً در داخل ایران و در داخل اطلاعات ایران روی پرونده‌ای علیه صالح المطلک کار می‌کنند و چه بسا در پارلمان از آن استفاده کنند ولی من به آنها گفتم که نگرانی ندارم زیرا که اشتباه استراتژیکی علیه صالح مطلک پیدا نخواهند کرد نه در گذشته و نه در حال و نه در آینده.
مجری تلویزیون بغدادیه پرسید: آیا با رژیم ایران آشتی خواهی کرد؟
دکتر صالح مطلک پاسخ داد: آنها مرا به ایران دعوت کردند به آنها گفتم شما برادرم را کشتید و من حاضرم در راه عراق از خون برادرم کوتاه بیایم ولی نمی‌توانم از خونی که هنوز می‌ریزید کوتاه بیایم. مگر نمی‌دانی که رژیم ایران در امور عراق دخالت می‌کند. این موضوع را آمریکا، دولت عراق و بسیاری در دولت گفتند که سلاحهایی که عراقیان را می‌کشد از ایران وارد می‌شود و این باندها در ایران آموزش می‌بینند حتی کسانی در داخل ائتلاف شیعی همین حرف را می‌زنندکه این نیروها در ایران آموزش می‌بینند… مگر تازه باید صحبت کنیم که ایران دخالت می‌کند یا نمی‌کند یا می‌کشد یا نمی‌کشد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1a79656e-21a4-450b-acec-6dbdd06c8008"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات