728 x 90

-

رژیم ایران به دخالتهای گسترده خود در عراق ادامه می‌دهد

-

شبه نظامیان در عراق
شبه نظامیان در عراق
تلویزیون سی.ان.ان گزارش داد: رژیم ایران به دخالتهای گسترده خود در عراق ادامه می‌دهد و بر خلاف آمریکا، قصد ترک عراق را ندارد. ابعاد دخالتهای این رژیم در عراق بحدی است که بسختی می‌توان آنرا ارزیابی کرد. قدرتمندترین شبه‌نظامیان در عراق با رژیم ایران رابطه دارند، و سلاح و آموزش آنها توسط این رژیم تأمین می‌شود. ما شاهد هستیم که دفاتر رژیم ایران در عراق فعال می‌باشند. اکنون برخی ملی‌گراها با دخالت رژیم ایران مخالف هستند. سی.ان.ان افزود: رژیم ایران بر خلاف آمریکا، هیچ کجا نمی‌رود و منافعش در عراق را هرگز ترک نمی‌کند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9deb3792-0672-4630-8642-fa57549a7ee4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات