728 x 90

حمايت از اشرف

حامیان مقاومت، هفتادوهشتمین روز تحصن ژنو را، در هوای سرد و بارانی پشت سر گذاشتند

-

 هواداران مقاومت وایرانیان شریف و میهن دوست در ژنو
هواداران مقاومت وایرانیان شریف و میهن دوست در ژنو
هفتادو هشتمین روز تحصن خانواده‌های مجاهدان اشرف، هواداران مقاومت وایرانیان شریف و میهن دوست در ژنو، روز سه‌شنبه بیست و یکم آبان در مقابل دفتر اروپایی ملل متحد در هوای سرد و بارانی برگزار شد. دراین تحصن خانم زینت میرهاشمی، عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق و از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، با ایراد سخنانی، خطاب به متحصنان گفت: : پایداری شما که در این سرما و باد و باران اینهمه روزهای طولانی به این تحصن ادامه میدهید جای قدردانی و تحسین دارد. ما از همین جا به ساکنان اشرف سلام می‌کنیم. همه کسانی که دستشان در کار است و قلبشان برای عدالت می‌تپد می‌دانند که پایداری این زنان و مردان سمبل مقاومت در برابر دیکتاتوری و استبداد مذهبی است. خانم میرهاشمی با اشاره به‌شهادت مجاهد خلق عبدالرضا رجبی در زیر شکنجه‌های رژیم آخوندی گفت: چقدر رژیم احساس خطر می‌کند که از یک زندانی که دستش از همه جا کوتاه است این قدر می‌ترسد. به قتل می‌رساند و می‌گوید کشته شد. وی تأکید کرد: حق دادنی نیست و گرفتنی است. خونهای ریخته شده بهای آزادی است و این گامهای شما در فصل سرما گامهایی برای آزادی است. در ادامه برنامه، پیام معلمین ایرانی مقیم انگلستان در حمایت از اشرفیان قرائت شد و پس از آن متحصنان در زیر باران شدید به راهپیمایی در برابر دفتر کمیسر عالی حقوق‌بشر پرداختند. در جریان این تحصن، هیأتهایی از شخصیتها و خانواده‌های مجاهدان اشرف به صلیب‌سرخ بین‌المللی و کمیساریای عالی پناهندگان مراجعه کردند و خواستهای خود را مبنی بر حفاظت اشرف بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو به اطلاع مقامهای مربوطه رساندند.