728 x 90

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز دست به تحصن زدند

دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحصن کردند. این تحصن از ساعت 10صبح روز 20آبانماه جاری و در اعتراض به رفتار سرکوبگرانه گردانندگان دانشگاه صورت گرفت. مأموران حراست دانشگاه تلاش کردند مانع حرکت اعتراضی دانشجویان شوند اما کاری از پیش نبردند. دانشجویان پلاکاردهایی با خود حمل می‌کردند که بر روی آنها نوشته شده بود «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»، «به پرونده سازی علیه دانشجویان پایان دهید، توهین به دانشجو را متوقف کنید و توهین به دانشجو تا کی؟»
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1d76459f-920b-47b8-8449-a3721e12a53b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات