728 x 90

رژیم آخوندی عده زیادی از بازاریان را در سلول انفرادی و بندهای عمومی زندانی کرده است

زندان
زندان
رژیم آخوندی عده زیادی از بازاریانی را که به طرح مالیاتی اعتراض کرده و مغازه های خود را تعطیل کرده بودند، در سلولهای انفرادی و عمومی بند 209 زندان مخوف اوین تحت بازجویی های مستمر و شکنجه های وحشیانه قرار داده است. خبرنامه دانشجویی امیرکبیر با درج این خبر نوشت: دژخیمان وزارت اطلاعات خانواده‌های بازاریان را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده اند، در صورت انتشار خبرهای مربوط به شکنجه و بازجویی عزیزانشان آنها را نیز دستگیر خواهند کرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/de8b9448-7a3e-413b-991e-d2adcb809890"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات