728 x 90

تجمع اعتراضی دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند
دانشگاه بیرجند
دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در اعتراض به نبود خوابگاه دانشجویی تجمع کردند. دانشجویان می گویند پس از گذشت حدود یک ماه همچنان بلاتکلیف می باشند و جایی برای اسکان دانشجویان شهرستانی وجود ندارد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4f7c36cc-d636-450b-8716-583757d96dca"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات