728 x 90

اعتصاب بازاریان در تهران و دیگر شهرهای ایران ادامه یافت

بازایان تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور   امروز نیز به اعتصاب خود علیه اخاذی آخوندها  ادامه دادند
بازایان تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور امروز نیز به اعتصاب خود علیه اخاذی آخوندها ادامه دادند
بازایان تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور امروز نیز به اعتصاب خود علیه اخاذی آخوندها ادامه دادند. طلافروشان، پارچه فروشان و فرش فروشان و سایر اصناف تهران امروز مغازه‌های خود را تعطیل کردند خبرگزاری حکومتی ایسنا با نگرانی نوشت: فضای عمومی بازار به گونه‌ای است که کسی اقدام به بازگشایی واحد صنفی خود نمی‌کند. رژیم آخوندی در وحشت از گسترش این اعتصاب عمومی تهران، شماری از اعتصابیون را دستگیر کرده است. محمد آزاد رئیس سابق شورای اصناف رژیم در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس گفت: عده ای اعتراضات اصناف را تبدیل به اعتصاب کرده و با تهدید کار خود را پیش می برند. نیروی انتظامی وارد ماجرا شده است و عده ای را هم دستگیر کرده است و قدر مسلم نیروی انتظامی اعلام خواهد کرد که این گروهها به کجا وابسته اند. این مزدور رژیم آخوندی با اهانت به بازاریان شریف که علیه غارت و چپاول رژیم بپاخاسته‌اند مدعی شد:اغتشاش و اعتصاب بوجود آمده توسط گروههای خارج از بازار و اراذل و اوباش است که بازاریان را تهدید می کنند، یا تعطیل کنید یا مغازه ها را تخریب می کنیم. یکی از اعتصابیون تهران گفت: روزنامه حکومتی همشهری در تیتری نوشته بود کسانی که در چند روز گذشته مغازه های خود را تعطیل کردند اراذل و اوباشی بیش نیستند و تعدادی از دلالان بازار بوده اند !!! این حرف خشم بازاریان را برانگیخت و همه تصمیم گرفتیم مغازه ها را همچنان تعطیل کنیم. بنا به خبری از مشهد، طلافروشان این شهر امروز یکشنبه نیز اعتصاب کردند. اعتصابیون در مقابل ساختمان اتحادیه طلا فروشان تجمع اعتراضی برگزار نمودند. تجمع کنندگان که بیش از هزار نفر بودند، خواهان لغو کامل قانون چپاولگرانه رژیم آخوندی برای افزایش مالیاتها شدند. اصناف دیگر بازار مشهد از جمله پارچه فروشان در خیابانهای خسروی و خاکی مشهد به اعتصابیون پیوستند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/63b936e9-d2d9-4da9-9aab-8ad03fe64163"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات