728 x 90

بازاریان خشمگین اصفهان و تهران خواستار لغو کامل قانون چپاولگرانه افزایش مالیاتها شدند

بازاریان خشمگین اصفهان و تهران خواستار لغو کامل قانون چپاولگرانه افزایش مالیاتها شدند
بازاریان خشمگین اصفهان و تهران خواستار لغو کامل قانون چپاولگرانه افزایش مالیاتها شدند
بازاریان خشمگین اصفهان و تهران عقب نشینی پاسدار احمدی‌نژاد را کافی ندانستند و امروز با ادامه اعتصاب سراسری خواستار لغو کامل و بدون قید و شرط قانون چپاولگرانه افزایش مالیاتها شدند. براساس گزارش دریافتی از تهران امروز بازار طلافروشان در اعتصاب کامل بود. پارچه فروش ها، فرش فروش ها، دوزنده‌ها و تولیدیهای پوشاک نیز مغازه‌های خود را تعطیل کرده و به این اعتصاب پیوستند. در اصفهان نیز بازاریان که بیش از ده روز است در اعتصاب هستند، امروز به اعتصاب خود ادامه دادند. اغلب صنوف و حتی نانواییها نیز به اعتصابیون پیوستند. بازاریان اصفهان خواستار لغو کامل قانون رژیم آخوندی برای افزایش مالیاتها هستند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/21c966f3-2cb9-49da-8790-b3eb37f1599d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات