728 x 90

تجمع اعتراضی مردم شهرهای اصفهان، قزوین، پاکدشت سمنان و تبریز ادامه دارد

اعراضات مردمی - آرشیو
اعراضات مردمی - آرشیو
اقشار مختلف مردم در شهرهای اصفهان، قزوین، پاکدشت،سمنان و تبریز ، با تحصن، اعتصاب و برگزاری تجمعهای اعتراضی، خشم خود را علیه سیاستهای سرکوبگرانه و غارتگری حکومت آخوندی ابراز کردند: روز دوشنبه اعتصاب سراسری بازاریان اصفهان ادامه داشت. اعتصاب بازار اصفهان در اعتراض به افزایش مالیاتها و اخاذی رژیم صورت گرفته است. رسانه‌های حکومتی به اعتصاب بازاریان تبریز اعتراف کردند. روزنامه حکومتی اعتماد در شماره روز گذشته خود با عنوان بازار طلای اصفهان بسته شد نوشت: کرکره طلافروشی های اصفهان از دو روز گذشته پایین کشیده شد. سایت سرکرده پیشین سپاه پاسداران آخوندها به نقل از احمد وفادار دبیر اجرایی اتحادیه طلا وجواهر فروشان نوشت: زرگران اصفهان در اعتراض به روش گرفتن مالیات بر ارزش افزوده، اعتصاب کردند و قرار بود زرگران تهران نیز چنین اقدامی انجام دهند که ما از این کار جلوگیری کردیم. بازاریان قزوین روز یک شنبه در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه نیروی انتظامی و برخوردهای توهین آمیز با آنان، مغازه های خود را تعطیل کردند. بنا به گزارشهای دریافتی این اعتراض بعد از آن شکل گرفت که نیروی انتظامی در هفته گذشته تصمیم گرفت تا تحت عنوان طرح انتظام بخشی ، بازار دست فروشان و مغازه های بدون مجوز را تعطیل کند. کارگران شرکت سازمایه پاکدشت دراستان تهران روزدوشنبه در مقابل دادگستری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و از بین رفتن امنیت شغلی خود و اجحافی که دادگستری رژیم در پاکدشت در حق آنان روا داشته است، تجمع کردند.کارگران تهدید کردند اگر به خواسته ها آنها پاسخ داده نشود، مجددا دست به تجمع خواهد زد. بیش از 80نفر از کارگران شرکت چینی رویال در سمنان روز دوشنبه 15مهر در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.آنها در اعتراض به پرداخت نشدن 5ماه حقوق عقب افتاده و عیدی و پاداش سال 86دست به این تجمع زدند. همچنین روز گذشته مغازه داران خیابان موسوم به خمینی تبریز، در اعتراض به کشته شدن فرزند یکی از مغازه داران بر اثر برخورد با اتوبوس در این خیابان، دست به اعتراض زده و حصار کشیهای تازه این خیابان را که عامل این حادثه می دانستد ، از جا کندند. مردم این منطقه معتقدند این حصار کشیها، و تعبیه نکردن پل عابر پیاده باعث کشته شدن عده یی از مردم در روزهای اخیر شده است. مزدوران گارد ویژه و مأموران امنینی پس از این اقدام به صحنه آمده و با ضرب و شتم معترضین و مغازه داران خیابان موسوم به خمینی، عده‌یی از آنها را دستگیر کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0001d527-9db9-40b9-a3ed-d981b1be872f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات