728 x 90

آخوند احمد خاتمی نسبت به بحران درونی رژیم آخوندی هشدار داد

احمد خاتمی
احمد خاتمی
آخوند احمد خاتمی، عضو خبرگان ارتجاع، نسبت به بحران درونی رژیم هشدار داد و گفت: وضعیت کشور به گونه‌ای است که همدلی و همکاری همگان را می‌طلبد، البته نمی‌گویم وضعیت کشور بحرانی است، اما تاکید دارم که حساس است؛ از این رو باید از هر چیزی که به وحدت کشور آسیب می‌زند، پرهیز کرد . وی که با خبرگزاری حکومتی ایسنا مصاحبه می کرد، افزود: از جمله عواملی که بدون تردید به وحدت کشور آسیب می‌زند تخریب، اهانت و هتاکی است که این امر باعث گرد و غبارآلود شدن جو سیاسی کشور می‌شود .
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/955ab0ea-2b87-40da-aa91-a6d1c6e4a210"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات