728 x 90

صدور 37حکم اعدام در استان خراسان جنوبی

اعدام جمعی
اعدام جمعی
رئیس کل دادگستری آخوندها در استان خراسان جنوبی، از صدور 37حکم اعدام توسط دستگاه جنایتکار قضاییه رژیم دراین استان خبرداد احمد کیخسروی که اظهاراتش در روزنامه حکومتی خراسان درج شده، 21مورد از این احکام را تحت عنوان اعدام با تخفیف اعلام کرد. وی همچنین از اجرای حکم اعدام 8تن در این استان خبر داد. آخوند مهمان نواز، امام جمعه‌بازار در بجنورد در دیدار با رییس کل دادگستری رژیم در استان خراسان جنوبی گفت: دستگاه قضایی باید با انسان های نابهنجار در جامعه، قاطعانه برخورد کند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/abcd733d-d533-4847-89bb-be8d7d9c5ba0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات