728 x 90

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، در حمایت از اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه اصفهان

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه اصفهان - آرشیو
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه اصفهان - آرشیو

دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمایت از اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه اصفهان، تجمع اعتراضی برگزار کردند. خبرنامه دانشجویی امیرکبیرنوشت: در حالی که نزدیک به یک هفته از اعتصاب غذای نامحدود، تحصن و اعتراضات همه روزه دانشجویان دانشگاه اصفهان می گذرد، اعتراضات دانشجویی هم اکنون به دانشگاه صنعتی اصفهان نیز سرایت کرده است. دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در اقدامی خودجوش در اعتراض به مشکلات از خوردن غذا امتناع کرده و سینی های غذای خود را روی زمین چیدند. صف طولانی سینیهای غذای دانشجویان تا بیرون سلف سرویس در صحن دانشگاه، ادامه داشت. دانشجویان پس از امتناع از صرف غذا در صحن دانشگاه صنعتی اصفهان تجمع کرده و در حالیکه شعار می دادند به سمت کوی اساتید حرکت کردند. دانشجویان سپس با تجمع مقابل درِ کوی اساتید با دادن شعارهایی، اعتراض خود را اعلام نموده و خواستار پاسخگویی کارگزاران رژیم شدند. دانشجویان تهدید کردند در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان، روزهای آینده به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b7abd0a8-a5f1-49d0-a85f-4eeac5456f4f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات