728 x 90

دادگاه انگلستان باصدورحکمی برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را باطل، و دستور رفع ممنوعیت از سازمان را صادر کرد

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت

دادگاه انگلستان باصدورحکمی برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را باطل کرد و به وزیر کشور دستور داد حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمانهای ممنوعه را به پارلمان انگلستان ارائه کند.
کمیسیون استیناف سازمانهای ممنوعه (پوئک)در حکم خود بر بطلان و نامگذاری تروریستی تاکید کرد و به دولت انگلستان دستور داد رفع ممنوعیت از سازمان مجاهدین خلق ایران را به مورد اجرا بگذارد.
رییس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی این پیروزی تاریخی را به سازمان مجاهدین, به رزم آوران اشرف و عموم مردم ایران و همه دوستداران عدالت و آزادی تبریک گفت
خانم رجوی حکم دادگاه را پیروزی درخشان عدالت, اذعان به حقانیت مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران, نشان برانگیختگی وجدان بین المللی و پیام قاطعیت جامعه جهانی در برابر فاشیسم مذهبی توصیف کرد.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت, 35 عضو مجلس عوام و اعیان انگلستان که ممنوعیت مجاهدین را به چالش کشیدند, وجدان بیدار مردم انگلستان نامید که بر بی عدالتی بزرگی که در حق مردم و مقاومت ایران روا شده بود, بر شوریدند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی اعلام کرد: حکم پوئک درمورد لغو برچسب تروریستی، پیروزی درخشان عدالت و مقاومت و پیام قاطعیت در برابر فاشیسم مذهبی است
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
7سال پس از نامگذاری تروریستی و ”ممنوعه“ شدن سازمان مجاهدین خلق ایران در انگلستان, امروز کمیسیون استیناف سازمانهای ممنوعه (پوئک) پس از رسیدگی طولانی به این پرونده, صراحتاً در حکم خود بطلان و غیرقانونی بودن برچسب تروریستی را اعلام کرد.
خانم مریم رجوی, رییس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران, حکم امروز دادگاه را پیروزی درخشان عدالت, اذعان به حقانیت مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران, نشان برانگیختگی وجدان بین المللی و پیام قاطعیت جامعه جهانی در برابر فاشیسم مذهبی توصیف کرد.
خانم مریم رجوی این پیروزی تاریخی را به سازمان مجاهدین, به رزم آوران اشرف و عموم مردم ایران و همه دوستداران عدالت و آزادی تبریک گفت و آن را پیروزی ارزشهای انسانی و دست آوردهای بشری از جمله برسمیت شناختن حق مقاومت برای آزادی دانست.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت, 35 عضو مجلس عوام و اعیان انگلستان که ممنوعیت مجاهدین را به چالش کشیدند, وجدان بیدار مردم انگلستان نامید که بر بی عدالتی بزرگی که در حق مردم و مقاومت ایران روا شده بود, بر شوریدند, خانم مریم رجوی با گرامیداشت خاطره لرد رنتون فقید از شاکیان این پرونده و همه نمایندگان و حقوقدانان و وکلا و شاهدانی که طی سالیان برای حذف این ممنوعیت تلاش کردند, قدرانی و تشکر کرد.
رئیس جمهور مقاومت قضات شریفی را که بدور از تاثیرات سیاست مماشات و برغم همه کارشکنی ها و فشارها, براساس وجدان قضایی و انسانی خود جانب عدالت را گرفتند, ستود و خاطرنشان کرد حکم امروز بر این واقعیت که این ممنوعیت از ابتدا یک تصمیم سیاسی و بخاطر خوش آمد ملایان بوده است, صحه می گذارد.
خانم رجوی از دولت انگلستان خواست بدور از هرگونه تعلل و تاخیر حکم دادگاه را بپذیرد و به اجرا در بیاورد و همة محدودیتهای ناشی از این ممنوعیت را برطرف کند.
خانم مریم رجوی یادآوری کرد : در یک دهه گذشته هیچ عاملی باندازه گنجاندن اپوزیسیون مشروع رژیم آخوندی در لیستهای تروریستی, در خدمت بقای این رژیم و علیه تغییر دمکراتیک در ایران نبوده است و افزود همچنانکه در جلسات استماع در دادگاه و در اسنادی که دولت انگلستان به دادگاه ارائه داد بر ملا شد, بمباران قرارگاههای مجاهدین در جریان جنگ عراق که منجر به شهادت دهها تن از مجاهدین گردید, بدرخواست استبداد مذهبی حاکم بر ایران و به بهانه همین نامگذاری صورت گرفته است.
خانم رجوی افزود, پس از رأی امروز, اتحادیه اروپا باید بلادرنگ برچسب غیر قانونی تروریستی علیه مجاهدین را ملغی سازد زیرا پایه و مبنای آن برچسب, نامگذاری مجاهدین توسط وزارت کشور انگلیس بوده و دادگاه عدالت اروپا نیز به لغو آن رأی داده است.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت با یادآوری اینکه برچسب تروریستی علیه نیروی اصلی اپوزیسیون ایران و سرکوبهای ناشی از آن, برجسته ترین وجه سیاست مماشات با فاشیسم مذهبی و بزرگترین مانع تغییر دمکراتیک در ایران بوده است, گفت : تجربه طولانی ثابت کرد که سیاستهای ”جستجوی مدره“, ”دیالوگ سازنده“, ”دیالوگ انتقادی“ و ”ارائه مشوق“ به فاشیسم مذهبی, نتیجه ای جز فرصت دادن و جری‌تر کردن آن ندارد. زمان آن فرا رسیده است که هرگونه مماشات و سازش و تسلیم در برابر فاشیسم مذهبی که اکنون با سرپوش ”صلح خواهی“ توجیه می شود برای همیشه بدور انداخته شود. قاطعیت تنها راه مقابله با رژیمی است که با تمام قوا برای دست‌یابی به بمب اتمی تلاش میکند و به ضرب انتگریسم و صدور تروریسم بدنبال کسب هژمونی و ”پرکردن خلاء قدرت“ در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین ویمن و سومالی است. رژیم جنگ افروزی که برد موشکهایش را برای رسیدن به کشورهای اروپایی نیز افزایش داده و بی‌گمان منطقه و جهان را در معرض فاجعه قرار داده است,
خانم رجوی تأکید کرد, پیوسته گفته ایم که راه حل بنیادین مساله ایران نه جنگ و لشگر کشی خارجی و نه سازش و مماشات بلکه تغییر دمکراتیک بوسیله مردم و مقاومت ایران است که برداشتن راهبندها را از پیش پای این مقاومت ایجاب میکند.
دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران
9 آذر 1386 (30نوامبر2007)