728 x 90

گزارش سی.ان.ان درباره وضعیت وخامت‌بار مردم عراق

سی.ان.ان گزارشی درباره وضعیت وخامتبار مردم عراق پخش کرد. خانه ظهیره بشیت و پنج فرزند این زن عراقی در پیاده‌روی در خیابان های بغداد قرار داشت، تا این که مأموران پلیس وی را وادار به خروج از خیابان و زندگی در یک خرابه نمودند. یکی از دختران ظهیره سال گذشته کشته شد و همسرش نیز دو سال پیش در خشونت ها جان خود را ازدست داد. وی اکنون هیچ درآمد و سرپناهی ندارد. ظهیره میگوید: ”در این آشغالدانی که می‌بینید هیچ امکاناتی برای زندگی وجود ندارد. نه آبی، نه سقفی، نه حمام و مجموعه بهداشتی و نه امنیتی. نیروهای عراقی من را مجبور کردند خیابان را ترک کنم و به در این خرابه زندگی میکنم”. سی.ان.ان که گزارشی از وضعیت این خانواده عراقی پخش می کرد افزود: داستان زندگی ظهیره، داستان غم انگیز فقر و بدبختی در جامعه‌یی است که درآن خشونت تمامی معیارهای انسانی را از هم دریده است. ظهیره در حالی که نمیتوانست جلوی اشک های خود را بگیرد داستان زندگیش را تعریف میکرد. سرایدار یک مسجد گفت، بودجه برای این تعداد از فقرا و مستمندان کافی نیست. ولی بازهم تلاش میکنیم تا هر چه میتوانیم به مردم کمک کنیم. این در حالی است که برخی اوقات کمک حتی به اندازه‌یی نیست که کفاف یک وعده غذای یک خانواده را در روز بدهد. گزارشگر سی.ان.ان گفت مردم عراق کشور خود را غرق در فقر و نابودی یافته اند و میگویند مقصر شبه نظامیانی هستند که آنانرا مجبور به ترک خانه‌هایشان نموده اند. کشتار فرقه‌یی نیز باعث وحشت و انزوای بقیه مردم که تابحال توانسته‌اند جان بدر ببرند، شده است. ظهیره و فرزندانش هیچ امنیتی در این خرابه ندارند. ظهیره گفت: ”می دانم جانمان در خطر است، ولی چاره یی ندارم. هر لحظه در انتظار هستم که بیایند و جان من و فرزندانم را هم بگیرند. شبها نمیتوانم بخوابم. در تمام طول شب بیدارم و به فرزندانم نگاه میکنم”. تازه این تمامی مشکلات ظهیره نیست. پسر نوجوانش در اثر انفجار یک نارنجک مجروح شد و پایش به شدت آسیب دید. پسر دیگرش کشته شده و سومین پسر او در اثر انفجار بمبی از ناحیه شکم جراحت جدی برداشت. به همین خاطر هیچکدام از پسرهایش قادر به کار کردن نیستند. سی.ان.ان افزود: ادامه حیات برای این خانواده به موئی بند است. ظهیره از همسایگان خود گدایی میکند. او هر روز به مرکز زنان می رود و خواستار کمک است، ولی مانند هزاران زن عراقی دیگر، او نیز مجبور است بدون هیچ کمکی از دولت مخارج خود و خانواده اش را فراهم کند. سی.ان.ان در پایان گفت: در حالی که مسلمانان عید سعید فطر را در سراسر جهان جشن گرفتند، در عراق بسیاری از خانواده ها مانند ظهیره، هر روز شاهد فرسوده شدن بیشتر عمر خود می باشند. درخواست کمک آنها بی جواب مانده و امیدشان به نجات به یأس مبدل شده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7a2b3e28-7fb1-408f-a729-f5bd360c0095"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات