728 x 90

گزارشهای رویتر و ای.یو.ریپورت از دیدار و سخنرانی مریم رجوی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ

مریم رجوی در شورای اروپا
مریم رجوی در شورای اروپا
خبرگزاری رویترز 24ژانویه 2018: مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران از شورای اروپا در استراسبورگ دیدار کرد. مریم رجوی در جریان دیدار خود از شورای اروپا در استراسبورک کنفرانسی برای روز نامه‌نگاران برگزار کرد.

ای.یو.ریپورتر 24ژانویه 2018: طی یک دیداری رسمی از مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ فرانسه، در روز چهارشنبه مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، سکوت و بی‌عملی اروپا در برابر دستگیرهای گسترده‌ هزاران نفر از اعتراض‌کنندگان و شکنجه آنها را مورد سرزنش قرار داد.
 
 
چندگروه سیاسی مجمع پارلمانی شورای اروپا این رهبر برجسته اپوزیسیون ایران را دعوت کردند تا در ملاقات‌های رسمی‌شان شرکت کند؛ از جمله بزرگ‌ترین گروه سیاسی این شورا حزب مردم اروپا، اتحادلیبرالها و دموکراتهای اروپا و اتحاد چپ اروپا.
خانم رجوی هم‌چنین با مقامات ارشد مختلف شورای اروپا ملاقات و گفتگو کرد.
رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران گفت: دستگیریهای دست‌جمعی و باز کردن آتش به روی جمعیت غیرمسلح و شکنجه زندانیان تا سرحد مرگ نمونه‌های روشن جنایت علیه بشریت است.
خانم رجوی خواستار تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی تحقیق شد تا بازداشتها و ناپدید شدن معترضان ایرانی و کسانی را که در زندانها کشته شدند، مورد تحقیق قرار بدهد.