728 x 90

اذعان رسانه حکومتی درباره شکست برجام و بحرانهای گریبانگیر رژیم

رسانه های حکومتی
رسانه های حکومتی
یک رسانه حکومتی رجانیوز 28دیماه 96 درباره شکست برجام و بحرانهای گریبانگیر رژیم نوشت: ۷۰۰روز پس از شروع برجام شاخصهای اقتصادی نشان می‌دهد اهداف آن محقق نشده است. سرمایه‌گذاری خارجی نرخ بیکاری، ضریب جینی و قیمت دلار حال و روز خوشی ندارند.

این رسانه حکومتی فهرستی از پیامدهای برجام را به این شرح ردیف کرد:
سرنوشت 337هواپیما در هاله‌ای از ابهام قرار دارد
اغلب پروژه‌ها آغاز نشده است!
نقل و انتقال بانکی کماکان مانند سابق است!
برخی شاخصهای کلان اقتصادی بعد از برجام بدتر شده است.

این رسانه‌ حکومتی هم‌چنین تیترهای روزنامه‌های دو سال پیش رژیم را ردیف کرد و نوشت: باور می‌کنید 27دی 2سال قبل چنین دروغی را تیتر یک کرده بودند.

اینک بدون تحریم / صبح بدون تحریم / تحریم تمام شد / خلاص شدیم / فروپاشی تحریم / تحریمها هم رفت / تحریم رفت / پیروزی تدبیر بر تحریم / تحریمها به تاریخ پیوست.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/74ac10d1-f78a-4a36-a715-c51b4789782b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات