728 x 90

بازرسی از 10جاسوس وابسته به نیروی تروریستی قدس در آلمان

پلیس آلمان - آرشیو
پلیس آلمان - آرشیو
به دستور دادستانی کل آلمان فدرال نیروهای ویژه این کشور، به خانه‌ها و مراکز 10تن از جاسوسان وابسته به نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران در ایالتهای مختلف آلمان یورش بردند و مورد بازرسی قرار دادند. 
به نوشته فوکوس آنلاین، دادستانی کل کشور صبح روز سه‌شنبه، دستور بازرسی از خانه های مامورین رژیم ایران را به جرم جاسوسی علیه اهداف یهودیان صادر کرد. طبق مصوبات تفتیش دادستانی کل کشور، این افراد به ”نیروی قدس“ سپاه پاسداران تعلق دارند.
فوکوس آنلاین افزود: این ده نفر از اعضای نیروی بدنام قدس بوده که بسیار خطرناک ارزیابی می‌گردد،
بازرسیها هم اکنون در ایالتهای برلین، بادن وورتمبرگ، بایرن و نورد راین وست فالن در جریان است. نیروهای ویژه پلیس به‌کار گماشته شده‌اند.
برای جاسوسان رژیم قرار بازداشت صادر شده و پروسه دادگاه در کارلزروحه خواهد بود و قاضی تحقیق در این دادگاه تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

فوکوس آنلاین افزود: یورش پلیس آلمان به محلهای استقرار مامورین رژیم ایران، بر مبنای مشاهدات و تحت مراقبت قرار دادن گسترده توسط اداره حراست از قانون اساسی صورت گرفته است.
نیروی قدس سپاه پاسداران مسئول سوء قصدها و قتل تعدادی از مخالفین رژیم ایران در داخل و خارج کشور شناخته می‌شود. که برای این کار اقدام به تشکیل تیمهای ترور کرده است.
تروریستهای نیروی قدس سپاه، در سپتامبر 1992 چهار ایرانی مخالف را در رستوران میکونوس به‌قتل رساندند. در تحقیقات مشخص شد که سرویس مخفی رژیم ایران دستور این قتلها را صادر کرده بود. این خونریزی به قطع موقت روابط بین آلمان و رژیم ایران منجر گردید.