728 x 90

قیام ایران,

مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه حمایت از حق آزادی بیان مردم ایران را با اکثریت قاطع تصویب کرد

-

نتیجه آرای قطعنامه حمایت از تظاهرات مردم ایران
نتیجه آرای قطعنامه حمایت از تظاهرات مردم ایران
مجلس نمایندگان آمریکا دقایقی پیش قطعنامه شماره 676در مورد قیام ایران را با اکثریت قاطع آرا تصویب کرد.

این قطعنامه که با 415رأی مثبت و تنها 2رأی منفی تصویب شد از حق مردم ایران برای آزاد بیان حمایت کرده و سرکوب اعتراضات مشروع توسط رژیم آخوندی را محکوم می‌کند.

این قطعنامه توسط اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و الیوت انگل عضو ارشد دموکراتها در این کنگره تهیه شده بود.

ایلیانا رزلهتینن عضو برجسته مجلس نمایندگان آمریکا گفت:‌
جهان شاهد بوده که مردم ایران به‌طور انبوه به خیابانها آمدند تا علیه این رژیم افراطی در تهران اعتراض کنند. آنها روشن ساختند که سیاستهای این رژیم هیچ مشکلی را حل نکرده الا این‌که آسیب وارد ساخته است. ما تظاهرات با مقیاس بزرگ را قبلاً هم در ایران دیده‌ایم.

بخصوص در 2009 اینگونه تظاهرات را دیده بودیم اما این بار برخلاف 2009 آمریکا از انجام کار درست روی نگردانده است.

دولت آمریکا آشکارا از مردم ایران حمایت کرده است و به این رژیم هشدار داده است که ما مراقب هستیم به اعتراضات چه واکنشی نشان می‌دهد. نارضایتی عمومی در ایران پرواضح است و این اعتراضات شکافها در این رژیم را آشکار کرده است.