728 x 90

پیام حمایت زندانیان در زندان مرکزی ارومیه از قیام سراسری مردم ایران

زندان مرکزی ارومیه
زندان مرکزی ارومیه
بنام آزادی
ملت مبارز و شریف ایران. !
در چند روز اخیر مردم غیور و باشرف و آزادیخواه ایران، به دور از هرگونه گرایشات مذهبی و قومی و نژادی، دست در دست هم از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب ایران در اعتراض به اوضاع نابسامان کشور به خیابانها ریخته و بغض فروخورده چندین دهه خویش را با فریادهای زنده باد آزادی، مرگ بر حکومت آخوندی به اعتراض و قیام ایستاده‌اند.

مردم و جوانان ایران؛ با صدای بلند پشت به پشت هم صدای اعتراض آمیز خویش را به گوش جهانیان رسانده‌اند و در شهرهای دورود و تویسرکان و قهدریجان؛ ایذه و مسجدسلیمان و سایر شهرهای میهن، شهدایی را تقدیم راه آزادی مردم ایران نموده‌اند.

خون این شهدا و غیرت مردم برای استمرار و گسترش این قیام که سر بازایستادن ندارد، ما زندانیان در زندان مرکزی ارومیه را واداشت تا از صفوف متشکله همه شما قاطعانه حمایت نموده و برای شما شیرمردان و شیرزنان ایران‌زمین آرزوی پیروزی کنیم.

ما زندانیان زندان ارومیه از دیگر هموطنان آزاده میهنمان می‌خواهیم چشم روی این همه بی‌عدالتی و ظلم و ستم آخوندها نبندند و به صفوف همه مردمی که در خیابانها قیام کرده‌اند؛ بپیوندند و تا سرنگونی کامل این حکومت جبار از پای ننشینند.

مطمئن باشید گسترش خیزش و تظاهرات و اقدامات انقلابی شما موجبات فروریختن پایه‌های سست و ظالمانه چندین ساله این ستمگران که مانند زالو خون پاک این ملت را مکیده‌اند را فراهم خواهد آورد.

ما زندانیانٍ زندان مرکزی ارومیه بار دیگر حمایت قاطعانه خویش را از خانواده شهدای خیزشهای اخیر و تشکلها و ارتش آزادی و فریادهای آزادیخواهانه شما مردم با شرف اعلام میداریم.

زندانیان زندان مرکزی ارومیه
دیماه ۱۳۹۶.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a0a95124-1df8-4128-b41a-d7195d9f1911"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات