728 x 90

همزمان با اوجگیری قیام مردم ایران، توطئه علیه زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ

زندانی سیاسی علی معزی
زندانی سیاسی علی معزی
بنا‌ به گزارشهای دریافتی صبح روز یکشنبه ۱۰دی ماه زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی که در زندان تهران بزرگ محبوس است به دفتر رئیس جنایتکار زندان احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفته است.

بنا‌ به این گزارش رئیس زندان و رئیس حفاظت و چند تن دیگر از مأموران شکنجه‌گر شروع به بازجویی از زندانی سیاسی علی معزی کرده‌اند و از وی می‌پرسیدند چرا اینجا هستی؟ جای شما بایستی اوین باشد و بهتر است که به اوین بروی. یا چرا تلاشی برای آزادی‌ات نمیکنی؟

زندانی سیاسی علی معزی نیز در پاسخ به سرکردگان جنایتکار زندان تهران بزرگ پاسخ داده است که من حکمم دو سال است که تمام شده و شما مستمر علیه من پرونده‌سازی می‌کنید و الآن هم بایستی خودتان بگویید که من چرا اینجا هستم. این‌که در کدام زندان باشم؛ برای من فرقی نمی‌کند و من هیچ درخواستی هم از شما ندارم.

مزدوران و عوامل رژیم هنگامی که زندانی سیاسی علی معزی در محل استقرارش در داخل بند حضور نداشته است، سراغ وسایل شخصی او رفته و آن را وارسی کرده‌اند.

گزارشها حاکی از آن است که احتمال توطئه علیه این زندانی سیاسی و هم‌چنین سایر زندانیان سیاسی مقاوم وجود دارد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5662d332-0dcb-42b4-849b-5358887c379b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات