728 x 90

آتش زدن بانکهای حکومتی توسط جوانان شورشی دورود - ۱۰دی ۹۶

بانک ویران شده انصار مرکزی شهرستان دورود
بانک ویران شده انصار مرکزی شهرستان دورود
جوانان و مردم دلیر دورود روز یک‌شنبه ۱۰دی ۹۶ اقدام به آتش زدن بانکهای حکومتی کردند.
 
به گزارش رسیده بانکهای انصار مرکزی و صادرات مرکزی در خیابان سی‌متری این شهر کاملا از بین رفت و در آتش سوخته است.