728 x 90

تظاهرات مردم دورود - شنبه ۹دی با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم + فیلم

تظاهرات مردم دورود در استان لرستان
تظاهرات مردم دورود در استان لرستان
مردم بپاخاسته دورود در استان لرستان امروز شنبه 9 دی 96 به دیگر استانها و شهرها پیوستند.
مردم دورود شعار میدادند: نترسید نترسید ما همه با هم هستیم.