728 x 90

گزارش وزارت دفاع آمریکا: حمایت رژیم ایران از شبه‌نظامیان طالبان

پنتاگون
پنتاگون
وزارت دفاع‌ آمریکا در گزارشی از کمک رژیم آخوندی به شبه‌نظامیان طالبان برای تضعیف آمریکا در افغانستان خبر داد.

در این گزارش آمده است: رژیم ایران حمایتهایی از شبه‌نظامیان طالبان می‌کند و در تبلیغات نیز رابطه با طالبان را توجیه می‌کند که گویا اهرمی برای مبارزه با گسترش داعش در افغانستان است. بنا‌ به این گزارش حمایت رژیم ایران از شبه‌نظامیان طالبان، اعتبار دولت افغانستان را تضعیف می‌کند و بر بی‌ثباتی در این منطقه می‌افزاید و توافقات استراتژیک دوستی را دچار مشکل می‌سازد.

در گزارش وزارت دفاع افغانستان آمده است رژیم ایران درصدد است نفوذ خود در افغانستان را گسترش داده و نفوذ آمریکا و حضور نظامی آن به‌خصوص در غرب افغانستان را محدود کند...
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5634fc8e-7269-444f-a04d-851d0d1fa3d5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات