728 x 90

قطع تماس تلفنی زندانیان سیاسی تبعیدی زندان مرکزی اردبیل

زندان مرکزی اردبیل
زندان مرکزی اردبیل
دژخیمان زندان مرکزی اربیل اقدام به قطع کلیه ارتباطات و تماس تلفنی زندانیان سیاسی تبعیدی زندان مرکزی کردند.

بر اساس گزارشهای رسیده از روز ۲۰آذرماه تماس تلفنی چند دقیقه‌ای زندانیان سیاسی تبعیدی زندان مرکزی اردبیل با خانواده‌هایشان قطع شده است. خانواده‌های زندانیان سیاسی از این موضوع در اضطراب و نگرانی به‌سر می‌برند که با این اقدام چه بلایی بر سر فرزندانشان خواهند آورد.

دژخیمان زندان به دروغ ادعا کردند که سیستم تماس مشکلات فنی دارد. آنها هم‌چنین امکان تماس زندانیان سیاسی تبعیدی را از ۱۵دقیقه به ۱۰دقیقه تقلیل دادند.

گفتنی است که این زندانیان سیاسی که از هموطنان بلوچ و عرب اهل سنت هستند؛ به این زندان تبعید شده و به‌طور مستمر در معرض اذیت و آزار و تهدید قرار دارند.

از دو سال قبل ترور و سوءقصد علیه زندانیان سیاسی تبعیدی زندان مرکزی اردبیل طراحی و برنامه‌ریزی شده است. رئیس جنایتکار حفاظت اطلاعات زندان مرکزی اردبیل پرویز صورآذر با مدیریت برخی مسئولان امنیتی- اطلاعاتی این استان به‌عنوان مجری این امر درصدد ترور زندانیان سیاسی تبعیدی بلوچ و عرب در زندان مرکزی اردبیل منصوب شده‌اند.

بر اساس این طرح ترور و قتل قرار بوده در زندان با استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای مختلفی سبب حذف فیزیکی زندانیان شده و در نهایت حوادثی به‌وجود بیاورند که منجر به‌قتل زندانیان سیاسی گردد.

گفتنی است که روز ۸آذر ماه؛ زندانی سیاسی محمدصابر ملک رئیسی زندانی سیاسی جوان تبعیدی توسط مسئولان زندان و عوامل زندانی آنها به‌شدت ضرب ‌و شتم و از ناحیه سر و صورت به‌شدت مصدوم شد. به‌طوری که چند ساعت در حالت بیهوشی در زندان بدون امکان کمک‌رسانی پزشکی قرار داشت. محمدصابر ملک رئیسی از تاریخ ۸آذر ماه؛ تا این تاریخ در اعتصاب غذاست.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/42c8f175-221d-4614-93eb-057d3b0f0d73"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات