728 x 90

امتناع زندانی سیاسی علی معزی در شرکت در بیدادگاه با پابند و لباس زندان

زندانی سیاسی علی معزی
زندانی سیاسی علی معزی
روز یکشنبه 19آذر دژخیمان خامنه‌ای در زندان تهران بزرگ برای انتقال زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی به بیدادگاه اقدام کردند. اما این زندانی سیاسی حاضر به انتقال به بیدادگاه با لباس زندان و دست بند و پابند نشد و نهایتاً بعد از سه ساعت مجدداً به داخل بند برگشت داده شد. زندانی سیاسی علی معزی زمان محکومیتش به اتمام رسیده است و دستگاه قضاییه رژیم آخوندی مستمر اقدام به پرونده‌سازی برای وی در داخل زندان می‌کند و مانع آزادی وی می‌گردد. علی معزی بایستی در بهار سال 95 آزاد می‌شد اما برای وی پرونده‌سازی کرده و او را دو سال است که بی‌دلیل در زندان نگه داشته‌اند.

مأموران زندان جهت تحقیر زندانیان سیاسی سعی دارند که زندانیان را با دست‌بند و پابند و لباس زندان به بیدادگاه ببرند که زندانیان سیاسی مقاوم تسلیم این اقدام تحقیر‌آمیز مأموران ولایت فقیه نمی‌شوند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5c0696ae-5122-4c00-919b-b259d8d09fdd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات