728 x 90

زندانی سیاسی محمدصابر ملک رئیسی پنجمین روز اعتصاب‌غذای خود را پشت سر گذاشت

فشار به زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی در زندان اردبیل
فشار به زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی در زندان اردبیل
زندانی سیاسی تبعیدی بلوچ محمدصابر ملک رئیسی روز یکشنبه ۱۲آذر پنجمین روز اعتصاب‌غذای خود را پشت سر گذاشت.

وی که از ۱۷سالگی در زندان و تحت شکنجه بوده است؛ روز ۸آذر ماه در زندان مرکزی اردبیل با اشکال تراشی رئیس جنایتکارحفاظت زندان مرکزی اردبیل (پرویز صورآذر) به بند ۸ (قرنطینه) این زندان منتقل شد. وی در ابتدا با بسته شدن با دست‌بند و پابند به میله فلزی با چوب و شلاق مورد ضرب ‌و شتم قرار گرفت. سپس توسط عوامل رئیس جنایتکار حفاظت زندان مورد حمله قرار گرفت. در این حمله که با جسم سخت صورت گرفته بود سر و صورتش به‌شدت آسیب دیده و احتمالاً استخوان صورت وی (زیر چشمان) شکسته است.

محمدصابر ملک رئیسی از همان روز اول اعلام کرد که در اعتراض به این موضوع اعتصاب‌غذا کرده است. بر اساس دستور دژخیمان زندان مرکزی اردبیل؛ وی در بند ۸ (قرنطینه) که محل زندانیان معتاد به متادون و بعضاً روانی است: محبوس بوده و به دستور مؤکد رئیس زندان انتقال وی به بهداری ممنوع است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/41576ca3-5b01-441b-aad7-aa04e5b51879"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات