728 x 90

خشم غارت‌شدگان علیه ولی‌فقیه ارتجاع

4هزار نفر از غارت‌شدگان در تهران تجمع و راهپیمایی کردند
4هزار نفر از غارت‌شدگان در تهران تجمع و راهپیمایی کردند
روز دوشنبه 29آبان بیش از 4هزار نفر از غارت‌شدگان در تهران تجمع و راهپیمایی کردند و خشم خود را علیه کارگزاران دزد و غارتگر رژیم نشان دادند

یکی از زنان دردمند غارت شده گفت:
ما همه سپرده‌گذارانی هستیم که یک ساله داریم می‌رویم و می‌آییم هیچ نتیجه‌یی نگرفتیم نه از قوه قضاییه نه از دادستانی ما هیچ نتیجه‌یی نگرفتیم. چطور رهبر عزیر ما این را متوجه نشده که پولهای ما تو جیب چه کسانی رفته. اما به این توجه می‌کند که مال ما ثروت ایران را بفرستد به ویرانه‌های عراق چرا ثروت ما را پولهایی که مال ماست باید به عراق و لبنان و سوریه برود اما خود کشور ایران از فقر از فساد از جوانهایی که دارند دزدی می‌کنند از خانمهایی که از بدبختی و گرانی دارند تن فروشی می‌کنند چرا رهبر ما پولهای ما رو داره به چپاول می‌فرسته به کشور ویرانه عراق که تحت داعش ویرانه شده ایران خودش ویرانه است. ... چرا به داد مردم نمی‌رسید. . مردم جونشون به لبشون رسیده.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3ff6a829-1fdf-4d6b-86ac-8d89e114043c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات