728 x 90

تجمع اعتراضی پرسنل شرکت خلیج‌فارس در تهران+فیلم

تجمع اعتراضی پرسنل شرکت خلیج‌فارس در تهران
تجمع اعتراضی پرسنل شرکت خلیج‌فارس در تهران
صبح دو‌شنبه ۲۹آبان‌ پرسنل شرکت خلیج‌فارس در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده خود در یک‌سال گذشته، در برابر خانه کارگر رژیم در تهران تجمع کردند. آنها بنرهایی در دست داشتند و خواستار پرداخت حقوق عقب‌افتاده خود بودند.