728 x 90

جزییاتی از افشای یک هسته تروریستی وابسته به سپاه پاسداران در بحرین

وزارت کشور بحرین
وزارت کشور بحرین
وزارت کشور بحرین یک هسته تروریستی وابسته به رژیم ایران را افشا کرد. در بیانیه‌یی که این وزارتخانه صادر کرد آمده است:‌ این هسته تروریستی آموزشهای فشرده و پول را از سپاه پاسداران دریافت کرده و برای هدف قرار دادن شخصیتهایی در دولت بحرین طراحی کرده بود.

اسکای نیوز 27آبان 96: یک بار دیگر رژیم ایران با طراحی و آموزش تروریستهایش تلاش می‌کند تا در بحرین دست به ‌عملیات تروریستی بزند. وزارت کشور بحرین یکی از افراد یک هسته تروریستی را دستگیر کرد. این فرد متهم است یک اتوبوس پلیس را منفجر کرده. سایر افراد این هسته به ایران فرار کرده‌اند.

بنا‌ به گفته وزارت کشور بحرین، این هسته تروریستی برای اعمال تروریستی طراحی کرده بود ولی با دستگیری یکی از افراد هسته طرح خرابکارانه آنها خنثی شد.

ژنرال طارق بن حسن رئیس امنیت عمومی بحرین:
«افشای این هسته تروریستی در خنثی کردن یک طرح گسترده برای تهاجم به شخصیتهایی در دولت بحرین و هم‌چنین انفجار سه نقطه از لوله‌های نفتی کشور، کمک شایانی کرده است.

گروهی از آنها با جمع‌آوری اطلاعات و همزمان آماده کردن بمبهایشان می‌خواستند طرح زهرآگین خود را شروع کنند».

رژیم حاکم بر ایران تنها به حمایت مالی برای سربازگیری از عناصر بنیادگرای تروریست اکتفا نمی‌کند بلکه علاوه بر این، برای تروریست هایش سلاح نیز تهیه می‌کند.

ژنرال طارق بن حسن: «عناصر این هسته تروریستی در پادگانهای سپاه پاسداران آموزشهای فشرده‌ای در زمینه بکارگیری سلاح و ساخت مواد منفجره دیده بودند. سپاه پاسداران هم از طریق عناصر تروریست فراری که در ایران حضور دارند از این هسته حمایت مالی و لجستیکی کرده است».

افشای این هسته برای ناظران غافلگیر کننده نبود. زیرا رژیم تهران عزم کرده تا در کشورهای منطقه نا امنی، بی‌ثباتی و خرابکاری ایجاد کند.