728 x 90

غیظ رژیم آخوندی از کمکهای مجاهدین به زلزله‌زدگان

همیاری با سیمای آزادی
همیاری با سیمای آزادی
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم روز چهارشنبه 24آبان غیظ رژیم آخوندی را از سیمای آزادی به‌خاطر انعکاس گسترده وضعیت هموطنان زلزله‌زده و اهدای کمکهای مردمی در برنامه همیاری به آنها نشان داد و نوشت:‌ (مجاهدین) با استفاده از فرصت پیش آمده برای کمک مردمی در زلزله کرمانشاه اقدام به اعلام شماره حساب در فرانسه برای جمع‌آوری پول کرده‌اند. همزمان با تبلیغ برای دریافت کمکهای مالی، (مجاهدین) در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به بهانه اطلاع‌رسانی بهتر، از مردم می‌خواهند تا تصاویر و اخبار خود را در خصوص حادثه کرمانشاه به شبکه‌های مرتبط با این گروه ارسال کنند. در اخبار و اطلاعات درخواست شده توسط (مجاهدین)، کاستیهای موجود در مناطق زلزله‌زده، خبرهای مربوط به اعتراضات مردم... دیده می‌شود در همین رابطه آنها تلاش دارند از فرانسه با روشهای مختلف از قبیل تلفن یا فضای مجازی با مردم حادثه دیده یا گروه‌های امدادی ارتباط برقرار... کنند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d670f5f9-a955-4aab-af34-d12ca45b36fd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات