728 x 90

کمک اهدایی سیمای آزادی به هموطنان مصیبت دیده در مناطق زلزله‌زده

همیاری با سیمای آزادی
همیاری با سیمای آزادی
تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی، از روز 22آبان همه کمکهای مالی و تعهدات باقیمانده همیاران در داخل ایران را که هفته گذشته در بیست و دومین برنامه همیاری به سیمای آزادی، اختصاص داده‌اند به هموطنان داغدار و زلزله‌زده اهدا می‌کند و از همیاران عزیز درخواست می‌کند این کمکها و تعهدات را که به یک میلیارد تومان بالغ می‌شود، مستقیماً به هموطنان دردمند در مناطق زلزله‌زده برسانند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c9b7d197-df46-4384-a678-f303ad713b6d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات