728 x 90

پرتاب گاز اشک‌آور و ضرب‌وشتم غارت‌شدگان مؤسسه ولیعصر در تهران + فیلم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه موسوم به ولی عصر در تهران
تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه موسوم به ولی عصر در تهران
غارت‌شدگان مؤسسه موسوم به ولی عصر روز سه‌شنبه 16آبان در اعتراض به چپاول سپرده‌های خود در مقابل وزارت کشاورزی رژیم در تهران تجمع کردند و علیه کارگزاران رژیم شعار دادند.
مأموران جنایتکار نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی با پرتاب گاز اشک‌آور، به آنها حمله کرده و آنها را متفرق کردند. در این حمله وحشیانه زنان و کودکان نیز مورد ضرب ‌و شتم قرار گرفتند.