728 x 90

گسیل صدها مأمور انتظامی در مشهد در هراس از تجمع غارت‌شدگان کاسپین + فیلم

گسیل مأموران انتظامی در مشهد در هراس از تجمع اعلام شده غارت‌شدگان
گسیل مأموران انتظامی در مشهد در هراس از تجمع اعلام شده غارت‌شدگان
از صبح امروز دوشنبه ۱۵آبان رژیم آخوندی صدها مأمور انتظامی را در مشهد در هراس از تجمع اعلام شده غارت‌شدگان کاسپین در مقابل دفتر سازمان ملل به بلوار سجاد گسیل کرده است.

مأموران سرکوبگر چهارراه‌های منتهی به بلوار سجاد را بسته و شماری از غارت‌شدگان را دستگیر کرده‌ و با خود برده‌اند. اسامی برخی از دستگیر ‌شدگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.