728 x 90

موج اعتراضات در دانشگاههای ایران

موج اعتراضات در دانشگاههای ایران
موج اعتراضات در دانشگاههای ایران
اسکای نیوز 9آبان 96 می‌گوید:‌ دانشگاههای ایران از جمله دانشگاه تهران شاهد تظاهرات در محکومیت فساد دولتی و سهمیه‌بندی دانشگاهی است.

دانشجویان ایران در شعارهای خود خواهان توقف فقر و بیکاری در کشور شدند. آنها مسئولیت وضعیت خراب اقتصادی ایران را متوجه رژیم حاکم کردند.

بعد از گذشت چند روز از اعتراضات در مقابل مجلس رژیم و محکومیت فساد دولتی شعله‌های اعتراضات گسترش می‌یابد. دانشگاه تهران و دیگر دانشگاههای اصلی شاهد تجمعات دانشجویی علیه سهمیه‌بندی دولتی از جمله در دانشگاهها ست

دانشجویان با ابراز نارضایتی از فضای امنیتی در مراکز آموزش عالی، دانشگاهها را پادگان توصیف کردند.

معترضان کاسه صبرشان لبریز شده و شعارهایشان را به حریم حکومت حسن روحانی کشاندند. آنها در شعارهایشان خواهان پایان یافتن فقر و بیکاری شدند که دانشجویان ایرانی از آن رنج می‌برند و به‌خاطر آن مجبور هستند با دستمزدهای کم دست به هر کاری بزنند.

دانشجویان معترض وضعیت وخیم دانشگاهها و کشور را به‌دلیل سیاستهای اقتصادی دولت، هم‌چنین فساد طبقه حاکم به‌ویژه سپاه پاسداران دانستند.

به گفته اپوزیسیون ایران سیاست خارجی رژیم و دخالت در امور کشورهای دیگر بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است.

مجازاتهای اقتصادی که به‌دلیل اصرار این رژیم بر برنامه اتمی اعمال شده، بر روی اقتصاد ایران منعکس شده است. موضوع افلاس مؤسسه‌های مالی و سهمیه‌بندی آنها قطره‌ای از این دریاست

مأموران انتظامی به‌خاطر ترس از گسترش اعتراضات و تظاهرات با روش امنیتی با معترضان برخورد می‌کنند و تلاش می‌کنند مانع تجمعهای آنها شوند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bc12fdac-9294-40eb-b95d-957efdf045ae"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات