728 x 90

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در تهران
تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در تهران
صبح امروز دوشنبه هشتم آبان 96 بر اساس فراخوان قبلی؛ جمعی از بازنشستگان کشوری در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. آنان شعار می‌دادند:

حقوق ما ریالیه/ هزینه‌ها دلاریه
نیاز ما این زمان/ معیشت است و درمان
ما همه همبسته‌ایم/ از وعده‌ها خسته‌ایم
سی و هشت سال گذشته/ عدالت کجا رفته.