728 x 90

فیلمهایی از اقدامات وحشت‌آلود رژیم ضدایرانی آخوندی برای ممانعت از تجمع بزرگ مردمی در پاسارگاد

تلاش مردم برای رسیدن به پاسارگاد
تلاش مردم برای رسیدن به پاسارگاد